راه اندازی مجدد سایت

با توجه به حملات سایبری اخیر به مجموعه زیرساختی که سایت بهینه ترابر آژور در آن فعال بود، اقدام به راه اندازی سایت جدید کردیم.