به اطلاع می رساند راه آهن ترکمنستان از تاریخ 1401/10/11 تا 1402/01/11 نرخ حمل کالا های ترانزیتی که در سایت تخلیه و بارگیری ایستگاه سرخس از کانتینر به واگن خصوصی بارگیری می­شوند را با 40 درصد تخفیف اعمال می نماید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *