بارگیری و حمل محموله عدس از روسیه به ایران

بهینه ترابر آژور    بارگیری و حمل محموله وارداتی عدس از روسیه به ایران توسط شرکت بهینه ترابر آژور در پاییز ۱۳۹۸ انجام شد.  مبدا : بارنائولمقصد : آستارا ی ایران.محموله: عدس شرایط : بارگیری، تنظیم اسناد ریلی، واگذاری واگن، تعرفه های حمل، تخلیه در آستارا و گمرک آستارا، صدور قبض انبار با شرکت جهت اطلاعات […]